Vuurproef brandblusser

Vuurproef!

U weet al dat Neyfik® de hoogste kwaliteit nastreeft. Dat is voor ons een continue proces. Op Europees niveau zijn er diverse instanties die zich hiermee bezighouden. Zo kennen we de Europese Norm (EN). De EN 3-7 is speciaal geschreven voor brandblussers. Met deze nieuwe en bijzonder strenge norm hebben wij te maken. Het is een heel duidelijk kwaliteitskeurmerk, want de spraybrandblussers die nu op de markt zijn van andere merken, vallen nog onder de oude norm die veel minder strenge eisen stelt. (BS)

In Nederland is het KIWA/NCP verantwoordelijk voor toelating van brandblussers op de binnenlandse markt en dit instituut geeft alleen het rijkstypekeur af wanneer een officieel testlab een blusser heeft getest én gecertificeerd. MPA Dresden is de bevoegde instantie om deze certificering uit te voeren. Neyfik® ging dus op reis om onze blusser te laten testen volgens de EN 3-7. Een pittig proces, want geen enkele vergelijkbare blusser heeft deze test tot nog toe compleet doorstaan.

Onze blusser wordt getest op de 5A, 21B en 5F klasse. Dat betekent:IMG_3761

  • A – vaste stoffen
  • B – vloeistoffen
  • F – vloeibare oliën en vetten

De test vindt plaats in een speciale brandhal waar echte vuurhaarden worden ontstoken, die door de te testen blussers gedoofd moeten worden. Waarheidsgetrouwe situaties dus!

Bij een 5A test wordt een stapel droog vurenhout aangestoken, die vervolgens maar liefst acht minuten brandt voordat de blustest van start gaat. Na een geslaagde blustest mag het hout ook niet opnieuw ontbranden. Bij een 21B brand wordt een vloeistofmengsel van 21 liter heptaan en water ontstoken, die na 1 minuut mag worden geblust. Tenslotte wordt bij de 5F test vloeibare frituurolie verhit tot 365 graden Celsius. Bij deze hoge temperatuur ontbrandt de olie zelf en mag het blussen starten. Hierbij is het de kunst de hoge temperatuur zo te verlagen dat er niet opnieuw zelfontbranding ontstaat. Het schuim zorgt hier dus voor koeling.

Wij zijn hartstikke trots op de uitkomst van de test!

goedgekeurd

Neyfik® ….. voor veiligheid in uw kwetsbare omgeving!

 

IMG_3766